அரிய நிகழ்வு… சூரியனில் ஊர்ந்து செல்லும் பாம்பு..!

 
சூரியனில் ஊர்ந்து செல்லும் பாம்பு

solar snake எனப்படும்   ஒரு அரிய அறிவியல் நிகழ்வானது சூரியனில் மேற்பரப்பில் தோன்றியுள்ளது. சூரியனில் பாம்பு ஒன்று ஊர்ந்து செல்வது போன்ற இந்த காட்சி தற்போது வெளியாகி காண்போரை மெய் சிலிர்க்க வைத்துள்ளது. சூரியனில் பரப்பில் காணப்படும் குளிர்ந்த  பிளாஸ்மா சூரியனின் பரப்பிலிருக்கும் சூடான பிளாஸ்மாவில் உள்ள காந்தப் புலங்களால் தள்ளப்படும்போது, அது நகரும் ஒரு காட்சி பாம்பு ஊர்வது போல காணப்படுகிறது.

சூரியனில் ஊர்ந்து செல்லும் பாம்பு

இந்த காட்சி சூரிய பாம்பு (solar snake) என அழைக்கப்படுகிறது. ஐரோப்பிய விண்வெளி ஏஜன்சியால் உருவாக்கப்பட்ட Solar Orbiter என்னும் சூரியனைக் கண்காணிக்கும் சட்டிலைட்டின் கமராவில் இந்தக் காட்சி பதிவாகியுள்ளது. விநாடிக்கு 170 கிலோமீட்டர் வேகம் நாம் பார்ப்பதற்கு ஓரளவு வேகமாக இந்த சூரியப் பாம்பு நகர்வது போல தெரிந்தாலும், உண்மையில், அது விநாடிக்கு 170 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகருமாம்.

சூரியனில் ஊர்ந்து செல்லும் பாம்பு

இந்திய நேரப்படி இந்த சூரிய பாம்பு சூரியனின் பரப்பின் மீது சுற்றிவர மூன்று மணி நேரம் ஆகுமாம். இந்த நிகழ்வு நமது பூமியிலுள்ள தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சேட்டிலைட்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என விஞ்ஞானிகளால் கருதப்படுகிறது.

From around the web